Hundehold

Husk å påse at hundene er i bånd så lenge båndtvangperioden er gjeldende. Minner også om at det er viktig å plukke opp hundens avføring når man er på tur!

Hund

I følge Hundeloven er det alminnelig båndtvang i Norge f.o.m 1. april t.o.m 20. august. I denne perioden skal hunden holdes i bånd eller være forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt herunder viltets egg, reir og bo. 

Husk at uansett båndtvang eller ei så skal hunden til enhver tid være under kontroll!