Referat fra Styremøte 10.01.18

Agenda og innhold fra Styremøte januar 2018

Referat Styremøte Nr 1 2018 - Langodden Vel.                 

Dato. 10/01 2018.

Tilstede: Eirik Noreng, Julie Grønlund, Haaken Mathiesen. Kristin B. Karlsen og Trond Backe

Innhold Styremøte:

Kort oppsummering av arbeidet 2017:

Noen av oppgavene som er håndtert i 2017:

Styret har jobbet aktivt for å få “gravd” ned elektrisk anlegg på Langodden, i samme operasjon som Viken har gravd ned kabler, men etter mange møteaktiviteter ble det bekreftet at dette dessverre ikke lot seg gjennomføre i denne omgang.

Badebøyer håndtert sommer 2017

Kontinuerlig påfyll av sandkasser-  strøsand

Status Langodden Vel Styret og jobben med å verve nye Styremedlemmer:

Det har vist seg å være vanskelig å få noen til å overta LV. Nåværende styre sitter på overtid og vi er helt avhengig av nye som overtar. Styret har siden våren 2016 annonsert at nye Styremedlemmer ønskes.

 Dagens Agenda dreier seg i hovedsak om dette.

Årsmøte: Nytt årsmøte er satt til 14 Mars Kl. 1900 på Hundsund Ungdomsskole.
Auditorium C.

Hvorfor er det viktig å bevare Lanngodden Vel:

Vellet er basert på frivillig arbeid, og styret jobber med viktige saker til beste for Langoddens beboere. Styret er opptatt av å opprettholde et hyggelig miljø på Langodden, og sørger blant annet for dugnader/våraksjon, sosiale arrangementer sommer og vinter, vedlikehold og sikring av badeplasser med badebøyer, oppfylling av sand/singel i kasser, vannprøver osv. I tillegg jobber vi med parkering, trafikk, reguleringssaker, friområder og andre forhold beboerne på Langodden er opptatt av. Vi er også engasjert i viktige saker utenfor velområdet som berører Langoddens beboere, som utbyggingen av Fornebu-landet, uteområdene på Fornebu-landet og trafikkavviklingen i nærområdet. I disse sakene samarbeider vi med vellene for Snarøya og Fornebu. Med ditt medlemskap er du med og bidrar til fellesskapet!

 

Oppgaver og arbeidsfordeling:

  • Innkalling årsmøte. Innhold og agenda, ekstra fokus på verve nye Styremedlemmer. Trond.
  • Innhenting av regnskap, samt giro/knt. Nr. for innbetaling kontingent. Eirik.
  • Budsjett. Trond.
  • Oppdatering nettside/FB.. Julie.
  • Betalingsmuligheter kontingent. Kristin.
  • Utlevering av innkallelse årsmøte. Haaken.
  • Info om hvilke oppgaver som har blitt utført av LV. Eirik.

Det er viktig at alle Styremedlemmer må gjøre sine oppgaver, og det som skal være med til innkallelse må være Trond i hende senest uke 5. Innkallelse må være i beboernes postkasse senest ons. 14 Februar.

Alle kan også snakke med naboer, venner, ja alle de møter fra Langodden vedr. Styre situasjon. 2018

La oss håpe vi får en avklaring her.

Takk for godt arbeide av nåværende styre, mye har vært gjort av Styret og Styrets formann (selv om ikke alt er fortløpende publisert til beboere).

Referent.

Eirik Noreng. 17.01.2017