Viktig info-Båt tilhengere langs veien på Langodden må fjernes