2010

01.09.10 Lek klage SO påminnelse
01.09.10 Lek klage SO påminnelse
03.09.10 Fra SO
03.09.10 Fra SO
04.10.10 Til Bygningssjefen
04.10.10 Til Bygningssjefen
05.08.10 Til FM
05.08.10 Til FM
06.10.10 Supplerende opplysninger til klage SO
06.10.10 Supplerende opplysninger til klage SO
08.09.10 BK purring søknad ferdigattest
08.09.10 BK purring søknad ferdigattest
09.09.10 Fra Planjuridisk BK
09.09.10 Fra Planjuridisk BK
19.10.10 Fra Fylkesmannen til BK ang. vedtak
19.10.10 Fra Fylkesmannen til BK ang. vedtak
23.07.10 Fra FM 1 års frist
23.07.10 Fra FM 1 års frist
30.09.10 BK saksfremlegg PMU
30.09.10 BK saksfremlegg PMU
BK Jurist, 14.04.10
BK Jurist, 14.04.10
Merking av grunne i Koksa
Merking av grunne i Koksa
BK, vilkår ferdigstillelse av lekeplass FA5, 04.02.10
BK, vilkår ferdigstillelse av lekeplass FA5, 04.02.10
Foreløpig svar SO, lekeplass, 29.04.10
Foreløpig svar SO, lekeplass, 29.04.10
Forespørsel til BK om refusjon av kostnader til vannanalyser i Hundsund og Koksa
Forespørsel til BK om refusjon av kostnader til vannanalyser i Hundsund og Koksa
Fra Advokatforum, lekeplass
Fra Advokatforum, lekeplass
Fra BK planjuridisk, utbyggingsavtale om fellesoråder, 31.05.10
Fra BK planjuridisk, utbyggingsavtale om fellesoråder, 31.05.10
Fra Rådmannen, lekeplass, 30.04.10
Fra Rådmannen, lekeplass, 30.04.10
Fylkesmannens avvisning av klage 2
Fylkesmannens avvisning av klage 2
Innsamling av hageavfall 14 mai 2010
Innsamling av hageavfall 14 mai 2010
Klage 1 avvises av BK, 03.03.10
Klage 1 avvises av BK, 03.03.10
Klage 1. til FM 08.02.10
Klage 1. til FM 08.02.10
Klage 2 avvises av BK 10.03.10
Klage 2 avvises av BK 10.03.10
Klage 2 til FM 24.02.10
Klage 2 til FM 24.02.10
Klage enkeltvedtak til BK -2
Klage enkeltvedtak til BK -2
Klage enkeltvedtak til FM -2
Klage enkeltvedtak til FM -2
Klage på avslag om utstedelse av ferdigattest avvises av BK
Klage på avslag om utstedelse av ferdigattest avvises av BK
Klage på avslag om utstedelse av ferdigattest, 24.02.10
Klage på avslag om utstedelse av ferdigattest, 24.02.10
Klage til SO 09.04.10
Klage til SO 09.04.10
Kommunen vil ta initiativ til skilting av nye boliger fra Langoddveien
Kommunen vil ta initiativ til skilting av nye boliger fra Langoddveien
Leder i budstikka, lekeplass,14.19.2010
Leder i budstikka, lekeplass,14.19.2010
Snegledugnad 5 mai 2010
Snegledugnad 5 mai 2010
Til Ordføreren, 06.07.10
Til Ordføreren, 06.07.10
Til Planjuridisk enhet, etterlyser utbyggingsavtale 17.03.10
Til Planjuridisk enhet, etterlyser utbyggingsavtale 17.03.10
Til Rådmannen 11.06.10
Til Rådmannen 11.06.10
Til Rådmannen, etterlyser utbyggingsavtale 10.03.10
Til Rådmannen, etterlyser utbyggingsavtale 10.03.10