Vedtekter

2009-04-28-Vedtekter revidert etter exo årsmøte 2009
2009-04-28-Vedtekter revidert etter exo årsmøte 2009
2007-09-17 Vedtekter for Langodden vel. Rev 2007
2007-09-17 Vedtekter for Langodden vel. Rev 2007
2011-08-30 Vedtekter gjeldende per 2011
2011-08-30 Vedtekter gjeldende per 2011
2012-06-12 Vedtekter etter exo årsmøte 2012 - signert
2012-06-12 Vedtekter etter exo årsmøte 2012 - signert
2012-06-12 Vedtekter etter exo årsmøte 2012 - wordversjon
2012-06-12 Vedtekter etter exo årsmøte 2012 - wordversjon