Velkommen til Langodden Vel

Vellet er basert på frivillig arbeid, og styret jobber med viktige saker til beste for Langoddens beboere. Styret er opptatt av å opprettholde et hyggelig miljø på Langodden, og sørger blant annet for dugnader/våraksjon, sosiale arrangementer sommer og vinter, vedlikehold og sikring av badeplasser med badebøyer, oppfylling av sand/singel i kasser, vannprøver osv. I tillegg jobber vi med parkering, trafikk, reguleringssaker, friområder og andre forhold beboerne på Langodden er opptatt av. Vi er også engasjert i viktige saker utenfor velområdet som berører Langoddens beboere, som utbyggingen av Fornebu-landet, uteområdene på Fornebu-landet og trafikkavviklingen i nærområdet. I disse sakene samarbeider vi med vellene for Snarøya og Fornebu. Med ditt medlemskap er du med og bidrar til fellesskapet!

Regnskapet 2015/16

Se vedlagte bilder - kopi av Regnskap 2015/16 Langodden Vel

Regnskapet vil bli gjennomgått på Årsmøtet 14.mars 2018. Har du spørsmål kan du kontakte Formann Langodden Vel Eirik Noreng.

Mvh Styret Langodden Vel

Årsmøte 2018 - Langodden Vel

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LANGODDEN VEL -ONSDAG 14.MARS 2018 KLOKKEN 1900 PÅ

Vi ønsker velkommen til årsmøte Langodden Vel, hovedpunkt på agenda er valg av nytt styre. Vi håper du vil være med å bidra til at Langodden er et fint sted å bo for små og store beboere.  
Les mer

Årskontigent Langodden Vel 2018 , vi beklager feil kto nummer på kontigent info delt ut i postkassene

Med ditt medlemskap støtter du vellets arbeid til beste for Langoddens beboere.

Vi beklager at det var feil kto nummer på Årsinnkallelsen . Nytt Knt.NR. 0530 42 07304. LV. Beklager feil på forrige utsendelse. Vedlagt er samlet info om Årskontigent 2018.  Vi håper å se de...
Se Årskontigent 2018

Hvorfor skal vi bevare Langodden Vel - Hvorfor skal du melde deg inn i styret i 2018?

For å gjøre Langodden til et godt sted å bo for små og store, unge og eldre:)

Langodden Vel trenger DEG til å bli med i Styret!
Les mer

Nytt Styre ønskes - Langodden Vel

Vi trenger nye medlemmer til styret!

Vi trenger et nytt styre og oppfordrer beboere på Langodden til å melde sitt kandidatur. Ønsker du være med på å bidra til et godt nabolag! Det gjør du ved å meld deg inn i styret. Er du interessert i...
Les mer

Riktig god sommer til alle beboere på Langodden

Håper alle får en fin ferie og at solen skinner på Langodden fremover:)

Les mer