Velkommen til Langodden Vel

Vellet er basert på frivillig arbeid, og styret jobber med viktige saker til beste for Langoddens beboere. Styret er opptatt av å opprettholde et hyggelig miljø på Langodden, og sørger blant annet for dugnader/våraksjon, sosiale arrangementer sommer og vinter, vedlikehold og sikring av badeplasser med badebøyer, oppfylling av sand/singel i kasser, vannprøver osv. I tillegg jobber vi med parkering, trafikk, reguleringssaker, friområder og andre forhold beboerne på Langodden er opptatt av. Vi er også engasjert i viktige saker utenfor velområdet som berører Langoddens beboere, som utbyggingen av Fornebu-landet, uteområdene på Fornebu-landet og trafikkavviklingen i nærområdet. I disse sakene samarbeider vi med vellene for Snarøya og Fornebu. Med ditt medlemskap er du med og bidrar til fellesskapet!

Årskontigent Langodden Vel 2019

Med ditt medlemskap støtter du vellets arbeid til beste for Langoddens beboere.

Betal Velavgift til kto.nr 0530 42 07304 , beløp = 500 kr Årskontigent 2019 betales helst innen 15.august

PS! Styret i vellet beklager at det har sneket seg inn en feil i KTO.NR på Årskontigenten som ble delt ut. Riktig kto.nr er 0530 42 0730

Vennlig hilsen Styret Langodden Vel

Hundsund

Velkommen til Årsmøte 2019 Langodden Vel

Onsdag 21.august kl 19, Hundsund Ungdomsskole

Vi ønsker alle Vel-medlemmer velkommen til Årsmøte 2019 - Langodden Vel. Tid: Onsdag 21.august kl 19:00 på Hundsund Ungdomsskole - Auditorium C Se agenda og Styrets beretning for 2018 vedlagt.   ...
Agenda Årsmøte 2019 og Styrets beretning 2018

Hageavfall innsamling våren 2018

- Dessverre er det forsinkelser fra Renova

Vi må dessverre melde at Renova som står for hageavfallsinnsamlingen ble forsinket pga for mange oppdrag ihht kapasitet . De har gjort det de kan for å rekke alle oppdragene og beklager sterkt at de i...
Årsmøte Referat og Stemmeberettigede 2018
david-travis-547046-unsplash

Årsmøte Langodden Vel 14.mars 2018

Tusen takk for positiv deltagelse til de som stilte på årsmøtet

Styret takker for relativt godt oppmøte på Årsmøtet 2018. Møtet ble gjennomført etter planen og et nytt og motivert styre (med både gamle og nye styremedlemmer) er satt, og klare for å gjøre en god in...
Årsmøte Referat og Stemmeberettigede 2018

Regnskapet 2015/16

Se vedlagte bilder - kopi av Regnskap 2015/16 Langodden Vel

Regnskapet vil bli gjennomgått på Årsmøtet 14.mars 2018. Har du spørsmål kan du kontakte Formann Langodden Vel Eirik Noreng. Mvh Styret Langodden Vel

Årsmøte 2018 - Langodden Vel

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LANGODDEN VEL -ONSDAG 14.MARS 2018 KLOKKEN 1900 PÅ

Vi ønsker velkommen til årsmøte Langodden Vel, hovedpunkt på agenda er valg av nytt styre. Vi håper du vil være med å bidra til at Langodden er et fint sted å bo for små og store beboere.  
Les mer

Årskontigent Langodden Vel 2018 , vi beklager feil kto nummer på kontigent info delt ut i postkassene

Med ditt medlemskap støtter du vellets arbeid til beste for Langoddens beboere.

Vi beklager at det var feil kto nummer på Årsinnkallelsen . Nytt Knt.NR. 0530 42 07304. LV. Beklager feil på forrige utsendelse. Vedlagt er samlet info om Årskontigent 2018.  Vi håper å se de...
Se Årskontigent 2018