Årsmøte 2018 - Langodden Vel

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LANGODDEN VEL -ONSDAG 14.MARS 2018 KLOKKEN 1900 PÅ

Vi ønsker velkommen til årsmøte Langodden Vel, hovedpunkt på agenda er valg av nytt styre. Vi håper du vil være med å bidra til at Langodden er et fint sted å bo for små og store beboere.

 

Dagsorden:

 

  1. Registrering av stemmeberettigede og eventuelle fullmakter ved ankomst
  2. Åpning med valg av dirigent, referent, tellekorps og to protokollunderskrivere
  3. Godkjenning av denne innkallingen og endelig dagsorden
  4. Styrets beretning for de siste årene
  5. Skal vi legge ned Langodden Vel, skal vi bli en del av Snarøya Vel eller en ting midt i mellom. Eventuell avstemning i henhold til vedtektene.
  6. Siste tilgjengelige regnskap
  7. Budsjett og planer for fremtiden, samt fastsettelse av kontingent
  8. Valg av ny styreformann og nye styremedlemmer
  9. Valg av ny valgkomite og revisor
  10. "Medlemmenes kvarter" - innspill til planer og fokusområder for fremtiden

 

Alle vel-medlemmer er velkomne. Ikke-medlemmer kan også delta ved å etterbetale kontingent for 2018 kontant ved oppmøte.