2010

1. innkalling til årsmøte i Langodden vel 2010
1. innkalling til årsmøte i Langodden vel 2010
Endelig innkalling, årsmøte 2010
Endelig innkalling, årsmøte 2010
Forslag til reviderte vedtekter 2010
Forslag til reviderte vedtekter 2010
Referat fra konstit styremøte 8. april 2010
Referat fra konstit styremøte 8. april 2010
Referat fra styremøte 6. september 2010
Referat fra styremøte 6. september 2010
Referat fra styremøte 7.oktober 2010
Referat fra styremøte 7.oktober 2010
referat fra styremøte januar 2010
referat fra styremøte januar 2010
Revidert regnskap med noter for 2009
Revidert regnskap med noter for 2009
Sommerfesten 2010
Sommerfesten 2010
Styrets årsrapport for 2009
Styrets årsrapport for 2009
Årsmøtereferat 2010
Årsmøtereferat 2010