2011

Endelig innkalling til Årsmøte, 5. april 2011
Endelig innkalling til Årsmøte, 5. april 2011
Forslag til årsmøtet 2011, nedleggelse av Langodden vel
Forslag til årsmøtet 2011, nedleggelse av Langodden vel
Giro-for-kontingentinnbetaling-2012-08-30
Giro-for-kontingentinnbetaling-2012-08-30
Innkalling til dugnad våren 2011
Innkalling til dugnad våren 2011
Invitasjon til Sommerfesten 2011
Invitasjon til Sommerfesten 2011
Invitasjon til sommerfesten
Invitasjon til sommerfesten
Referat fra årsmøtet 2011
Referat fra årsmøtet 2011
Revidert regnskap 2010
Revidert regnskap 2010
Saksfremstilling, evt. oppløsning av vellet
Saksfremstilling, evt. oppløsning av vellet
Styrereferat 2011-02-17
Styrereferat 2011-02-17
Styrereferat 2011-04-11
Styrereferat 2011-04-11
Styrereferat 2011-10-11
Styrereferat 2011-10-11
Styrereferat 2011-06-07
Styrereferat 2011-06-07
Styrereferat 2011-08-30
Styrereferat 2011-08-30
Styrereferat-2011-12-06
Styrereferat-2011-12-06
Styrets Årsrapport 2010
Styrets Årsrapport 2010