Hundsund

Årsmøte Langodden Vel 2018

Avholdes 14 mars kl 19 - Sted: Auditorium C Hundsund Ungdomsskole

Hei Langodden beboere! 

Velkommen til Årsmøte - Viktig punkt på agenda vil være valg av nytt Styre for Langodden Vel!

Velkommen til Årsmøtet 14.mars kl 19 - ca 21, Sted Hundsund Ungdomskole, Auditorium C.

Innkalling og agenda kommer også per postkasse, 4 uker før møtetid.

Viktig punkt på agenda vil være «fremtiden for Langodden Vel». Dagens styre har siden våren 2016 kommunisert at nye styremedlemmer ønskes. Vi håper at det er noen av dere som ønsker å melde dere på Årsmøtet!

Vh Styret Langodden Vel