Styret Langodden Vel 2018

Eyvinn Rudjord Helgevold, Styreleder (ERH)

Eirik Noreng (EN), 

Trond Backe (TB)

  • trobac@online.no
  • Hundsundvn. 10B
  • Mobil: 92061864
  • Hovedansvar:Sjø, strand og Vann, herunder Kontakt SLF (RB/PE), Koksabukta og Hundsundet, Vannprøver, Vann og sjø øvrig, Kontakt Oslofjordens Friluftsråd, samarbeid Langodden Fellesstrand, viltdyr etc.

Julie Groth Grønlund (JG)

Jørgen Kjos Brecke (JKB)

 

Styremedhjelpere:

  • Geir Schjetne: Regnskapsfører og kontingentmedhjelper
  • Revisor Halvor Oseid (Langoddveien 90 Mob. 916 04 351)