Årskontigent Langodden Vel 2019

Med ditt medlemskap støtter du vellets arbeid til beste for Langoddens beboere.

Betal Velavgift til kto.nr 0530 42 07304 , beløp = 500 kr Årskontigent 2019 betales helst innen 15.august

PS! Styret i vellet beklager at det har sneket seg inn en feil i KTO.NR på Årskontigenten som ble delt ut. Riktig kto.nr er 0530 42 0730

Vennlig hilsen Styret Langodden Vel