Regnskapet 2015/16

Se vedlagte bilder - kopi av Regnskap 2015/16 Langodden Vel

Regnskapet vil bli gjennomgått på Årsmøtet 14.mars 2018. Har du spørsmål kan du kontakte Formann Langodden Vel Eirik Noreng.

Mvh Styret Langodden Vel

IMG_2477
IMG_2478
IMG_2479
IMG_2480