Velkommen til Langodden Vel

Vellet er basert på frivillig arbeid, og styret jobber med viktige saker til beste for Langoddens beboere. Styret er opptatt av å opprettholde et hyggelig miljø på Langodden, og sørger blant annet for dugnader/våraksjon, sosiale arrangementer sommer og vinter, vedlikehold og sikring av badeplasser med badebøyer, oppfylling av sand/singel i kasser, vannprøver osv. I tillegg jobber vi med parkering, trafikk, reguleringssaker, friområder og andre forhold beboerne på Langodden er opptatt av. Vi er også engasjert i viktige saker utenfor velområdet som berører Langoddens beboere, som utbyggingen av Fornebu-landet, uteområdene på Fornebu-landet og trafikkavviklingen i nærområdet. I disse sakene samarbeider vi med vellene for Snarøya og Fornebu. Med ditt medlemskap er du med og bidrar til fellesskapet!

Årskontigent Langodden Vel 2019

Med ditt medlemskap støtter du vellets arbeid til beste for Langoddens beboere.

Betal Velavgift til kto.nr 0530 42 07304 , beløp = 500 kr Årskontigent 2019 betales helst innen 15.august

PS! Styret i vellet beklager at det har sneket seg inn en feil i KTO.NR på Årskontigenten som ble delt ut. Riktig kto.nr er 0530 42 0730

Vennlig hilsen Styret Langodden Vel

Hvorfor skal vi bevare Langodden Vel - Hvorfor skal du melde deg inn i styret i 2018?

For å gjøre Langodden til et godt sted å bo for små og store, unge og eldre:)

Langodden Vel trenger DEG til å bli med i Styret!
Les mer

Nytt Styre ønskes - Langodden Vel

Vi trenger nye medlemmer til styret!

Vi trenger et nytt styre og oppfordrer beboere på Langodden til å melde sitt kandidatur. Ønsker du være med på å bidra til et godt nabolag! Det gjør du ved å meld deg inn i styret. Er du interessert i...
Les mer

Riktig god sommer til alle beboere på Langodden

Håper alle får en fin ferie og at solen skinner på Langodden fremover:)

Les mer

Vær med på å redde Fornebubåten

La oss sammen gjøre hva vi kan for å vise Ruter at det er et behov for og etterspørsel etter dette fantastiske tilbudet! Bli med og ta båten til/fra jobb/Oslo sentrum. 
Les mer