Velkommen til Langodden Vel

Vellet er basert på frivillig arbeid, og styret jobber med viktige saker til beste for Langoddens beboere. Styret er opptatt av å opprettholde et hyggelig miljø på Langodden, og sørger blant annet for dugnader/våraksjon, sosiale arrangementer sommer og vinter, vedlikehold og sikring av badeplasser med badebøyer, oppfylling av sand/singel i kasser, vannprøver osv. I tillegg jobber vi med parkering, trafikk, reguleringssaker, friområder og andre forhold beboerne på Langodden er opptatt av. Vi er også engasjert i viktige saker utenfor velområdet som berører Langoddens beboere, som utbyggingen av Fornebu-landet, uteområdene på Fornebu-landet og trafikkavviklingen i nærområdet. I disse sakene samarbeider vi med vellene for Snarøya og Fornebu. Med ditt medlemskap er du med og bidrar til fellesskapet!

Hvorfor skal vi bevare Langodden Vel - Hvorfor skal du melde deg inn i styret i 2018?

For å gjøre Langodden til et godt sted å bo for små og store, unge og eldre:)

Langodden Vel trenger DEG til å bli med i Styret!

Les mer

Hundehold

Husk å påse at hundene er i bånd så lenge båndtvangperioden er gjeldende. Minner også om at det er viktig å plukke opp hundens avføring når man er på tur!
Les mer om hundehold på Langodden

Minner fra Snarøen

Lokalhistoriegruppen ved Seniorsenteret har i 2009 utgitt et hefte med fortellinger fra Snarøya og Fornebu. Innholdet er både morsomt og interessant. Det inneholder flere historiske ”nyheter” og suppl...
Les mer